Obuka zavarivača

Stručno osposobljavanje kandidata ( starijih od 18 godina) za postupke zavarivanja: 

  • 111- REL (ručno elektrolučno obloženom elektrodom)
  • 141- TIG (elektrolučno zavarivanje netopivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa)

Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela koju izvode sertifikovani predavači i profesionalni instruktori sa velikim radnim iskustvom.

Polaznici se obučavaju u namenski uradjenoj i savremeno opremljenoj radionici sa profesionalnim aparatima i alatima.

Kompletan program obuke je praćen od strane iskusnih instruktora a pod nadzorom:

  • internacionalnih tehnologa (IWT)
  • inženjera zavarivanja (IWE)  
  • eksperata iz Inovacionog centra Mašinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu

Obuka se vrši po principu JEDAN KANIDAT-JEDNO RADNO MESTO. Rad se odvija u manjim grupama tako da se svakom polazniku posvećuje dovoljno pažnje.

Nakon uspešno stečenog znanja i savladane tehnike zavarivanja, kandidatu se omogućuje ispit za dobijanje  sertifikata (ATESTA) po medjunarodnom standardu EN ISO 9606-1 u saradnji sa TÜV Süd, koji su priznati u celom svetu.
Sa ovim sertifikatom i dovoljnim znanjem i veštinom zavarivanja se može aplicirati za bilo koju svetsku kompaniju.

Najboljim polaznicima nudimo mogućnost zaposlenja.

PRIJAVI SE!


Informacije: 065 870 2050