O nama

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE TERMOMONTING d.o.o. je privаtno preduzeće koje je osnovano 2005. godine.

Specijalizovali smo se za:

  • Poslove zavarivanja i montaže u termoenergetskim postrojenjima, rafinerijama, petrohemiji, na cevovodima visokog, srednjeg i niskog pritiska u materijalima od grupe 1-8 (nisko legirane, srednje legirane i visoko legirane čelike).
  • U postupcima zavarivanja WIG-TIG 141 ; REL 111 ; WIG-TIG/REL 141/111 ; MIG/MAG 135

Zavarivači su stručno osposobljeni za upotrebu ogledala u zavarivanju i atestirani od strane TÜV-a

Termomonting je, u okviru svojih aktivnosti, osnovao školu za obuku zavarivača.

Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije; matični broj preduzaća je 20085576

NAŠA VIZIJA

Da zadržimo postojeću tržišnu poziciju kao da i proširimo poslovanje na druge slične grupe proizvoda i usluga, uvek u potpunosti orijentisani na korisnika a uvažavajući sopstveni finansijski interes i mogućnosti tržišta.

Naše namere i ciljeve na ostvarenju vizije definisali smo u politici kvaliteta za QMS i kroz poslovni sistem sa poslovnom politikom koja se menja i nadogradjuje saglasno zbivanjima na tržištu a u skladu sa strateškom opredeljenošċu da preduzeće na svim poljima rada ima uzlazni trend.